Jaarlijkse flessen actie uitgebreid naar Alphen

Er staat een collectebus naast de flessenautomaat, klanten
kunnen ervoor kiezen om hun flessenbon daarin te doen of niet. Een klantvriendelijke manier van geld inzamelen. Niemand vraagt je om geld, het gaat vaak om hele kleine bedragen en het kost de supermarkt ook geen geld. Dat is het concept van de flessenacties.
En dat al die kleine beetjes helpen bewijst de opbrengst steeds weer. Gemiddeld is de opbrengst in een aantal weken zo’n 400,00 euro.
Daar kunnen weer 3 jongeren een vakopleiding voor volgen.

Scholen acties: van Alphen tot Utrecht

De J.P. Sweelinck, de Groen van Prinsterer en de An Noer school hebben Amal al flink geholpen.
Leerlingen op de Sweelinck zamelden geld in  voor Amal bij de paascollecte.  Kinderen van de Groen van Prinsterer verkochten zelfgemaakte kaarten en gaven de opbrengst van de kerstcollecte aan Amal.  En de kinderen van de An Noer gingen in de Ramadan langs bij familie en vrienden om geld in te zamelen voor het weeshuis. Geweldig acties.
Nu is Amal het goede doel op basisschool de Boomgaard in Utrecht; kinderen trakteren met hun verjaardag de meesters en juffen niet maar doen geld in de goede doelen pot. Ook een geweldig idee.
Zo kunnen schoolkinderen veel voor de weeskinderen betekenen.

Wat is mooier dan dat: kinderen andere kinderen naar school helpen!!

Stichting Amal

Stichting Amal zet zich in voor onderwijs aan kwetsbare kinderen in Somaliland, dat deel van Somalië waar al jaren geen oorlog meer is en waar wederopbouw voorop staat. Amal betekent Hoop.
Amal is opgericht in 2007 door 6 gedreven vrijwilligers en is gelieerd aan het officiële al 20 jaar opererende Amal NGO (Non Governemental Organisation).

Een van de vrijwilligers, Asha Houssain werkt in Somaliland voor Amal. Dat betekent dat er hele korte en directe lijnen zijn, dat Amal weet waar behoefte aan is. En nog veel belangrijker, dat elke euro bij de kinderen terecht komt. Geen strijkstok dus.

Amal heeft zich tot 2012 ingezet voor het weeshuis Xarunta Agoomaha te Hargeisa. De regering heeft deze ondersteuning nu overgenomen. Vanaf 2013 richt Amal zich op onderwijs aan zeer kansarme kinderen en jongeren op het platteland. Met het accent op meisjes. Concreet betekent dit dat er een basisopleiding taal en rekenen is en een aantal vakopleidingen Een vakopleiding is essentieel het is de sleutel naar werk en een inkomen.

Veel weeskinderen hebben een vakopleiding gehaald. 45 meisjes zijn gestart op het platteland. Veel meer jongeren staan nu te popelen om ook te mogen starten.

De vakopleiding die Amal mogelijk heeft gemaakt zijn:, administratie, kleding maken en koken..

Continue reading

29 jongeren trots op hun diploma electriciteit en administratie

In 2010 startte in het weeshuis de Skilltraining elektriciteit en administratie. Voor de opleiding administratie slaagden 15 jongeren  (6 jongens en 9 meisjes). Voor de opleiding elektriciteit slaagden 14 jongens en twee jongens kregen een herkansing. Dit zijn prachtige resultaten. Dit vergroot hun kans op de arbeidsmarkt en zo op een betere toekomst. Inmiddels zijn er 3 jongeren al een betaalde baan. Twee jongeren werken vrijwillig als administratieve kracht in het weeshuis en op het kantoor van Amal Somaliland!! Voor de anderen wordt ook werk gezocht. Zij verdienen een kans!!

Maar we willen het niet bij deze 29 jongeren laten, we blijven ons inzetten om skill trainingen te geven aan meer weeskinderen.
Binnenkort starten weer 30 jongeren, die al maanden staan te popelen ook  met de opleiding. De docenten worden voor de helft betaald door het ministerie en voor de helft door Amal.
Maar ook na deze tweede groep gaan we door want veel meer kinderen verdienen deze kans!

Voor een tientje per maand  kan één jongere al een vakopleiding volgen.